Velikonoce s Proglasem

Velikonoční třídení je středem křesťanského slavení. Připomínáme si v něm události Ježíšova utrpení a smrti na kříži (Velký pátek), jeho přebývání v hrobě (Bílá sobota) a vzkříšení (Neděle zmrtvýchvstání). Do velikonočního třídení se řadí též večer Zeleného čtvrtku, jelikož podle církevního počítání času den začíná již v předvečer. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední večeři, v níž Kristovo tělo a krev obětované na Kalvárii byly apoštolům darovány v eucharistii.

Doba velikonoční začíná vigilií Neděle zmrtvýchvstání Páně a pokračuje 50 dní. Po celý tento čas oslavujeme Kristovo Vzkříšení.

Milí posluchači, přejeme dobré prožití velikonočního času a příjemný poslech našich pořadů.

Valašské Velikonoce

Valašské Velikonoce

6. dubna 2010, 08:00

S rožnovským farářem P. Jiřím Poláškem a etnografkou Mgr. Janou Tichou budeme hovořit o tradičních zvycích slavení velikonoční doby na Valašsku. Dozvíte se, co jedli Valaši o Velikonocích, jak vypadá pravá kraslice z Valašska, nebo zda liturgie a lidové zvyky nejsou ve vzájemném protikladu. Pořad naladíte v pondělí 5. dubna 2010 v 10.00 hodin, v úterý 6. dubna 2010 ve 22.00 hodin a v pondělí 12. dubna 2010 v 9.30.

Vítejte, senioři! 1.4. 2010 - Pašijový týden

Vítejte, senioři! 1.4. 2010 - Pašijový týden

1. dubna 2010, 22:41

Poslední postní týden před Velikonocemi dostal název Svatý nebo také Pašijový. Začíná Květnou nedělí a končí Velikonočním pondělím. Každý den tohoto týdne má své specifické pojmenování – Modré pondělí, Šedé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek,  po kterém  následuje takzvané Triduum sacrum neboli posvátné třídenní - Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod velikonoční.

Rozjímání nad evangeliem neděle Vzkříšení

Rozjímání nad evangeliem neděle Vzkříšení

1. dubna 2010, 10:15

Do Hodu Božího velikonočního prostřednictvím úryvku z evangelia (Jan 20, 1–9) uvede posluchače doc. P. Petr Chalupa, Th.D. Nad stejným úryvkem se z pohledu Marie Magdalské zamyslí P. Rafael Budil, OFMCap. Pohled učedníků, kteří zrána přiběhli k prázdnému hrobu, nabídne doc. P. Michal Altrichter, Th.D. Nalaďte si Proglas v neděli 4. dubna 2010 v 10.30. Pořad vznikl v olomouckém Studiu Radim.

Přenosy bohoslužeb Velikonoce 2010

Přenosy bohoslužeb Velikonoce 2010

31. března 2010, 21:37

Nemůžete se z vážných důvodů osobně zúčastnit velikonočních obřadů a bohoslužeb? Nabízíme přehled přenosů bohoslužeb – možnost prožít obřady ve vybraných chrámech prostřednictvím Radia Proglas, Televize Noe, České televize či Českého rozhlasu.

Velikonoční program

Velikonoční program

31. března 2010, 21:36

Pokud se rozhodnete strávit část svátečních dnů ve společnosti Radia Proglas, můžete vybírat z celé řady zajímavých pořadů. Zde najdete podrobný program našeho vysílání o Velikonocích.   

Vysílání na Boží hod velikonoční

Vysílání na Boží hod velikonoční

31. března 2010, 21:35

I program Božího hodu velikonočního jsme z velké části věnovali duchovní hudbě. Klára Beránková vybrala dílo Missa paschalis – proprium k zmrtvýchvstání Páně skladatele Heinricha Isaaca, které uslyšíte v 8 hodin. Ve večerním vysílání po 21. hodině naladíte Te Deum D dur "Dettingenské" Georga Friedricha Händela.

Vysílání na Bílou sobotu

Vysílání na Bílou sobotu

31. března 2010, 21:34

V dopoledním vysílání od 10.30 hodin uslyšíte skladbu Lamentace na Bílou sobotu, jejímž autorem je Giovanni Pierluigi da Palestrina. Šest skladeb Johanna Sebastiana Bacha naladíte ve 23 hodin. Mezi jinými zazní Preludium a fuga Es dur nebo Kantáta "Christ lag Todesbanden".

Vysílání na Velký pátek

31. března 2010, 21:33

Pro klidné prožití Velkého pátku Klára Beránková vybrala Janovy pašije Heinricha Schütze a Stabat Mater Josepha Haydna. Obě skladby uslyšíte v Hudební siestě ve 12.05 hodin. Odpoledne od 15 hodin můžete vyslechnout celé Matoušovy pašije Johanna Sebastiana Bacha.

Vysílání na Zelený čtvrtek

Vysílání na Zelený čtvrtek

31. března 2010, 21:32

V letošním programu velikonočního třídení věnujeme velký prostor duchovní hudbě. Do bohaté nabídky vážné hudby na Zelený čtvrtek kromě jiného Klára Beránková zařadila skladbu Lagrime di San Pietro / Pláč svatého Petra / Orlanda di Lasso, která zazní v 19.30, a ve 23 hodin oratorium Ludwiga van Beethovena Kristus na hoře Olivetské.

94 Velké pátky v životě Mons. Miloslava Klisze

31. března 2010, 21:25

70 let kněžské služby slaví 31. března 2010 papežský prelát Mons. Miloslav Klisz, čestný kanovník Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci a dlouholetý šéfredaktor Homiletických směrnic. Nalaďte si Proglas na Velký pátek 2. dubna 2010 v 10.30.

Velikonoční Triduum v cisterciáckém klášteře

Velikonoční Triduum v cisterciáckém klášteře

31. března 2010, 12:14

Přestože jsou cisterciáci z Vyššího Brodu kontemplativním řádem bez farní pastorace, hlavní křesťanské svátky, Velikonoce, neslaví uzavřeni v klášteře, ale společně s věřícími ze svého okolí.

Chcete se dozvědět více o Velikonocích?

Chcete se dozvědět více o Velikonocích?

30. března 2010, 15:29

Křesťané na celém světě se připravují na Velikonoce. Vstoupili jsme do Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí velikonočním triduem. Křesťané si během tohoto týdne připomínají Kristovo utrpení, které vyvrcholilo obětí na kříži. Chcete se dozvědět více o Velikonocích? Co je to Zelený čtvrtek, Velký pátek nebo Bílá sobota a Hod Boží Velikonoční?

Úvod do liturgie velikonočního třídenní

Úvod do liturgie velikonočního třídenní

30. března 2010, 10:58

Triduum trvá 3 dny, začíná na Zelný čtvrtek a končí na Zmrtvýchvstání Páně. Jestli dobře počítám, tak jsou to 4 dny! A přesto církev stále tvrdí, že tomu tak není. Pokud se chcete dozvědět, jak to tedy je, nalaďte si Proglas právě na Zelený čtvrtek (1. dubna 2010) v 17.45.

Velikonoční boslužby v olomoucké arcidiecézi

Velikonoční boslužby v olomoucké arcidiecézi

30. března 2010, 08:37

Nabízíme vám přehled bohoslužeb během velikonočního tridua v děkanátech olomoucké arcidiecéze. Bohoslužeb s našimi biskupy Janem Graubnerem a Josefem Hrdličkou se můžete zúčastnit jak v olomoucké katedrále svatého Václava, tak v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

Mezi krajany v USA

Mezi krajany v USA

18. dubna 2009, 20:49

V pondělí 20. dubna od 16.30 hod. poslouchejte rozhovor redaktora Antonína Žolnerčíka z ostravského studia Hedvika s P. Antonínem Kocurkem, farářem z Ostravy - Staré Bělé o jeho působení mezi Čechy v USA v letech 1999 až 2007. Zvláště bude řeč o slavení Velikonoc v New Yorku a o dramatické situaci během teroristických útoků na USA 11. září 2001. 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group