Věřte - nevěřte aneb Velikonoce a co dál?

Věřte - nevěřte aneb Velkonoce a co dál?

Pořad v souvislostech


Věřte - nevěřte aneb Velikonoce a co dál?
Budeme vysílat

Vstal z mrtvých
Velká výročí CČSH v Hradci Králové
Vstal z mrtvých
Vysílali jsme


Pomoc bližním jako zaměstnání?

Věřte - nevěřte aneb Velikonoce a co dál?

Trojklášteří Český Krumlov
Audioarchiv

Ve středu 17. dubna si můžete od 20.15 hodin poslechnout rozhovor redaktora Antonína Žolnerčíka s duchovním správcem farnosti Kravaře P. Dr. Danielem Víchou.

Řeč bude nejen o otázkách víry či nevíry, praktického ateismu, křesťanského života a křesťanské nevědomosti.