Postní doba s Proglasem

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) a takto se připravit na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště připomínají vlastní křest.

Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem a s druhými. Tato proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat k Bohu nerozděleným srdcem: “Obraťte se a odvraťte ode všech svých nevěrností... a obnovte své srdce a svého ducha.” (Ez 18,30-31).

K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska proměňuje vztahy s druhými.

Náměty na prožívání postní doby s dětmi

Náměty na prožívání postní doby s dětmi

25. února 2009, 09:01

Jak prožívat postní dobu s dětmi, o tom jsme hovořili v Kafemlýnku. Konkrétní náměty připravila Ivana Horáková, někdejší průvodkyně magazínem pro maminky. K prožívání a chápání postní doby Ivana Horáková připomíná: „Ježíš čeká na moje vyjítí z mého srdce, čeká na moji otázku Co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?.“