Noc kostelů 2015

Noc kostelů 2015
14. dubna 2015 Noc kostelů Autor: Helena Horáková

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání ...

Noc kostelů 2015 v pátek 29. května 2015

Co je Noc kostelů? Je to:

  • pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
  • projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
  • nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
  • znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Slovo k mottu Noci kostelů 2015

připravil P. Mgr. Ing. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci v arcidiecézi pražské.

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.

Ž 139,12

Milí návštěvníci i organizátoři Noci kostelů,

před pár lety mne oslovili mladí lidé z mé farnosti v Berouně: „Nad městem se tyčí kostel, ale nikdy jsme v něm nebyli. Nešlo by se tam podívat?“ Sehnal jsem klíče a vypravili jsme se místo večerního společenství na tajuplnou výpravu do chrámu, který se léta neužívá. S určitou obavou jsem odemykal dveře. Komplikovala vše tma, protože na tomto místě již žádná elektřina není, ale také strach, že zámek bude zarezlý. Nakonec dveře zavrzaly do ticha klenutého prostoru a nás naplnil podivuhodný úžas. Velkými okny pronikalo vzdálené světlo města a kreslilo po stěnách stíny. Zapálili jsme několik svíček v mističkách. Poklekli jsme a modlili se. Relativně malý prostor se naplnil modlitbou, písněmi i tichem, zkrátka zvláštní atmosférou. Něco nás strhlo k modlitbě mnohem intenzivněji, než kdekoli jinde ve městě.

Vím, že většina kostelů je pečlivě ošetřených a lze do nich vstoupit na běžné bohoslužby třeba v neděli dopoledne. Ale mnohé sakrální prostory nesou velmi silné poselství i mimo bohoslužby. Nejsou jen shromaždištěm jako v nějakém kulturním sále. Je v nich vepsána modlitba, volání k Bohu, díky za vyslyšení… Jsou znamením víry, naděje v Boha a radostné zvěsti o záchraně člověka.

Proto vás, kteří přemýšlíte, zda se letos vydat na Noc kostelů, zvu co nejsrdečněji, abyste našli čas a chuť zakusit něco z mohutnosti, kterou víra křesťanů nese. Buďte vítáni, ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu, kaple, modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvilku sednout a jen tiše naslouchat. Věřím, že i k vašemu srdci bude promlouvat Hospodin jako k nám, když jsme tenkrát v roli hostů vstoupili do kaple Panny Marie Bolestné...

Za všechny organizátory Noci kostelů se těším na setkání 29. května 2015.

P. Michal Němeček

PŘIHLÁŠENÍ KOSTELA DO NOCI KOSTELŮ 29. 5. 2015

Je třeba
1. respektovat CÍLE a TEZE,
2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM. platinum bank
3. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2015 a aktualizaci informací o kostele.

Kontakty na koordinátory, kteří obdrží přihlášky:

Brno Mgr. Marie Pospíšilová pospisilova@biskupstvi.cz  
České Budějovice Mgr. Štěpán Hadač dekanstvicb@centrum.cz
Hradec Králové Bc. Petra Pavlusiková pavlusikova@bihk.cz
Litoměřice Ing. Kristýna Solničková, MBA solnickova@dltm.cz
Olomouc Lubomír Nágl nagl@arcibol.cz
Ostrava - Opava Ing. Mgr. Magdaléna Kocychová nockostelu@doo.cz
Plzeň Mgr. Marie Lachmanová lachmanova@bip.cz
Praha Zuzana Kakušková Nockostelu.Praha@gmail.com

 

Aktuality a informace naleznete na webu Noci Kostelů

 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group