Adventní rozjímání

25. listopadu 2008 Advent Autor: Helena Horáková

Na webových stránkách www.dominikanky.cz bude během adventu každý den zveřejňováno zamyšlení doprovázené postavami z Betléma. Adventní rozjímání připravují sestry dominikánky z Bojkovic.

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ

„Plesej a raduj se, siónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. V onen den se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu. Stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. I poznáš, že mě k tobě poslal Hospodin zástupů. Pak se Hospodin ujme Judy jako svého dědičného podílu ve svaté zemi a znovu vyvolí Jeruzalém. Ztiš se před Hospodinem, veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku."
Zach 2, 14-17

KDE: na internetových stránkách

www.dominikanky.cz

KDY: každý den letošního adventu (začátek už 30. listopadu 2008)

KDO: sestry dominikánky z Bojkovic


 

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group