Program vysílání na neděli 7. 6. 2020

Čas Pořad
00:00 Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
00:05 Kolem se toč - 1218. kolo hitparády Kolem se toč! (Hudební) poslechnout
01:05 Komorní hudba (Klasika)
02:00 Zrcadlo týdne - Hlavní zpravodajská relace Proglasu (R) (Zpravodajství)
02:15 Komentář týdne - Komentář Jiřího Zajíce - Karanténa a děti (R) (Zpravodajství) poslechnout
02:25 Písně (Hudební)
03:00 Slyšte, lidé! - Hudební výlet do Skotska (Hudební) poslechnout
04:00 Písničky před svítáním (Hudební)
05:00 Varhanní hudba (Klasika)
05:30 Písničky pro sváteční ráno (Hudební)
05:57 Myšlenka na den - Božský tanec poslechnout
06:00 Písně (Hudební)
06:05 Čteme z křesťanských periodik (Zpravodajství) poslechnout
06:20 Křesťanské písně (Hudební)
06:30 Dnešní evangelium: Jan 3,16-18
06:35 Ranní chvály (Duchovní)
06:50 Duchovní slovo - Duchovní průvodce pro naši dobu - Křesťané tvůrci pokoje (Duchovní) (díl 9/10) poslechnout
07:00 Radio Vatikán (R) (Zpravodajství)
07:15 Písně (Hudební)
07:30 Komentář týdne - Komentář Jiřího Zajíce - Karanténa a děti (Zpravodajství) poslechnout
07:40 Písně (Hudební)
07:45 Studna slova (TWR) - Efezským - Když se naplnil čas (Duchovní) (díl 10/82)
08:00 Duchovní hudba (Klasika)
09:00 Mše svatá - Z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Duchovní) poslechnout
10:00 Varhanní hudba (Klasika)
10:30 Vzdělávací cyklus - Hermeneutika mystéria - Auditus fidei - Tradice a Písmo (Kulturní a vzdělávací) (díl 8/13)
11:00 Proglaso TIP (Pro děti a mládež)
11:57 Myšlenka na den - Božský tanec (R) poslechnout
12:00 Polední modlitba
12:05 Hudební siesta (Klasika)
12:40 Střípek poezie - Hymnus ze slavnosti Nejsvětější Trojice - Nesmírný Bože v Trojici (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
12:50 Hudební siesta – 2. část
13:30 Knihovnička - Krvavý Bronx TIP (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
13:45 Dnešek v kalendáři (Zpravodajství)
14:00 Nedělní pohádka - Sbírka motýlů - Ibiškový květ (Pro děti a mládež)
14:16 Písně
14:30 Blahopřání poslechnout
15:30 Telefonické blahopřání (Kontaktní)
16:00 Písničky z archivu (Hudební)
16:30 A cappella na kanapi
16:55 Dotýkání světla - Chemin Neuf - Večer s křtem v Duchu (R) (Duchovní) (díl 7/7) poslechnout
17:20 Písně (Hudební)
17:55 Myšlenka na den - Božský tanec (R) poslechnout
18:00 Modlitba za rodiny (Duchovní)
18:30 Písně (Hudební)
19:00 Večerní pohádka - Pohádky pod polštář - O skřítkovi Smrkáčkovi (Pro děti a mládež) (díl 24/30) poslechnout
19:15 Kolem se toč - 1218. kolo hitparády Kolem se toč! TIP (Hudební) poslechnout
20:15 Křesťan a svět - Dítě, pravím ti, vstaň TIP (Kulturní a vzdělávací) poslechnout
20:45 Radio Vatikán (Zpravodajství)
21:05 Večerní chvály (Duchovní)
21:20 Koncert vážné a duchovní hudby (Klasika)
23:50 Duchovní slovo - 2. čtení z 10. neděle v mezidobí (Duchovní) poslechnout
23:58 Půlnoční modlitba (Duchovní)