CD Svaté královny

Klubová cena

50,- Kč

Běžná cena

50,- Kč

Proglas odvysílal 15 dílů cyklu Svaté královny. Pořad připravil církevní historik Martin Weis, vedoucí katedry teologických věd na TF JU. Seznámí vás s příběhy mimořádných žen, převážně urozených, ale i prostých, které se svými projevy blíženské lásky a svatostí zapsaly do dějin.

 

 název části  část  čas
Fenomén mučednictví 

 1

 25:30
Křesťané v konfliktu s římskou mocí 

 2

 25:33
Mučednice ve světě historických pramenů a legend 

 3

 23:36
Na úsvitu svobodných časů 

 4

 24:36
Na přelomu starověku a středověku 

 5

 24:15
Na počátku středověku 

 6

 23:57
Na počátku středověku II 

 7

 20:45
Na počátku českého středověku 

 8

 24:36
Na přelomu raného a vrcholného středověku 

 9

 24:01
Svaté královny vrcholného středověku 

 10

 25:26
Jedna Markéta a dvě Jany 

 11

 20:23
Královna lidských srdcí 

 12

 22:06
Svaté královny Velké francouzské revoluce 

 13

 22:50
Řeholnice modré krve 

 14

 22:10
Labutí píseň svatých kraloven 

 15

 23:21