CD Missa intima & Hrad v nitru

Klubová cena

180,- Kč

Běžná cena

250,- Kč

Duchovní projekt nepřímo navazuje na album Všechno má svůj čas. Autorská dvojice Josef Fojta & Emanuel Míšek společně s komorním sborem Anima Una se sbormistrem Pavlem Kociánem, komorním orchestrem Musica Festa pod vedením Stanislava Vavřínka, Jiřím Kučerovským a dalšími vynikajícími hudebníky vás jeho tvůrci ve třech cyklech zvou do vašich vlastních „Hradů v nitru” i k intimnímu setkání s Absolutnem i s těmi, kteří už ví.

Missa Intima je naším vyznáním pokladu mše svaté jako prostoru pro fyzický dotek s Absolutnem. Prostoru naprostého vydání, přijetí, a proto svobody. Mše je pro nás vrcholným důkazem skutečnosti, že vše klíčové tu je a navždy bude. Záleží jen na člověku, jestli je ochotný se nechat disponovat k tomuto intimnímu dialogu. Nás samotné během tvorby nakonec přivedl ke snaze o co nejskromnější užití uměleckých prostředků, které se tvůrci nabízí. To proto, aby posluchač nepřišel o příležitost cítit tep vlastního srdce.

Hrad v Nitru je inspirován stejnojmenným dílem španělské řeholnice Terezie z Ávily (1515-1582). V něm tato neobyčejná žena a reformátorka karmelitánského řádu uvažuje o lidské duši jako o hradu se sedmi komnatami, kterými člověk musí projít, pokud se chce setkat s Bohem i sám se sebou. Je pozoruhodné, že ani pět set let neubralo tomuto duchovnímu spisu na aktuálnosti. Evropa byla tehdy jako dnes opojena. V době Tereziině bohatstvím plynoucím ze zámořských objevů a počínajícím kapitalismem, dnes vědeckým pokrokem a lidskými právy. Tehdy na pokraji třicetileté války, dnes v obavách před globálním konfliktem a ekologickou katastrofou v nejširším smyslu toho slova. Předkládáme posluchači naši reflexi Tereziiných myšlenek. Jde v ní o jediné: Bůh je v nás.

Ora pro Nobis je logickým vyústěním předchozích dvou děl. Lidská osobitost a jedinečnost je za „horizontem života” nerozdílně svázaná s těmi, kteří tu byli před námi. S těmi, kteří pochopili, že iluze naší vlastní „dokonalosti” je nejnebezpečnější a nejrafinovanější lží na tomto světě. Svatý Michaeli, Svatá Anežko, Svatý Josefe, orodujte za nás.

CD lze pořídit také jako audio-mp3 v audionakladatelství Slyšto.
Zde je možné uskutečnit dárkové provedení. MP3 dárce zakoupí kliknutím na tlačítko [Chci darovat MP3 audioknihu], mailem dostane PDF voucher s kódem, který vytiskne a dá do obálky pod stromeček. Obdarovaný provede na slyš.to běžný nákup darované audioknihy tlačítkem [MP3 online], před placením ovšem vepíše sedmipísmenný kód z vouchau, cena klesne na 0.- Kč. MP3 může ihned stáhnout.

Koupí tohoto předmětu podpoříte vysílání Radia Proglas! Děkujeme!

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group