CD LAUDATO SÍ

Klubová cena

50,- Kč

Běžná cena

50,- Kč

Proglas odvysílal 37 pořadů z cyklu Laudato sí ( Buď pochválen ). Pořady se zabývají stěžejními myšlenkami stejnojmenné encykliky papeže Františka. K mikrofonu jsme pozvali ekology, pedagogy, duchovní, lidi ze samosprávy, ale i jednotlivce, kteří jsou na poli ochrany životního prostředí aktivní.

název části  část  čas 
 Změna klimatu

25:30 

Adaptace městského prostředí na klimatické změny 

 2

25:33 

Nejnovější poznatky o změně klimatu 

 3

 23:36

Nadměrná produkce odpadů 

 4

 24:36

Ekologie všedního života 

 5

 24:15

Ochrana zemědělské půdy 

 6

 23:57

Ztráta biodiverzity 

 7

 20:45

Ochrana biodiverzity - příklady dobré praxe 

 8

 24:36

Ochrana vod 

 9

 24:01

Techn. prostředky jako náhražka mezilidských vztahů ? 

 10

   25:26
Odpovědnost bohatých zemí vůči chudým 

 11

   20:23
Texty Starého zákona o Božím stvoření 

 12

   22:06
Texty Nového zákona o Božím stvoření 

 13

  22:50 
Kreativita a moc technologií 

 14

   22:10
Úžas ale i varování před technickým pokrokem 

 15

   23:21
Technika vymknutá kontrole - výtvor ovládající tvůrce? 

 16

   23:59
Fragmentace vědění a ztráta smyslu pro celek 

 17

   23:59
Rozvoj vědy a techniky nemusí znamenat vždy pokrok 

 18

   20:39
Důsledky chybného pojetí antropocentrismu 

 19

   24:22
Egocentrismus jako scestná životní filosofie 

 20

   21:50
Nezbytnost hájit práci 

 21

   25:33
Pokrok vědy a techniky - smíme vše co dokážeme? 

 22

   24:43
Genetické modifikace organismu 

 23

   25:25
Nezávislost na globálním ekonomickém systému? 

 24

   27:28
Okolnosti vzniku encykliky a první ohlasy 

 25

   23:39
Obecné dobro a kulturní ekologie 

 26

   25:16
Obecné dobro a mezigenerační spravedlnost 

 27

   24:28
Závaznost encykliky pro věřící politiky? 

 28

   26:43
Příklady dobré praxe na komunální úrovni 

 29

   26:20
Obnov. zdroje energie a jejich využití na církevních stavbách 

 30

   23:32
Encyklika z pohledu Akademie věd ČR 

 31

   24:27
Dialog o životním prostředí v mezinárodní politice 

 32

   27:11
Dialogem k nové národní a lokální politice 

 33

   26:11
Co říká encyklika politikům? 

 34

   26:31
Zaměřit se na jiný styl života 

 35

   24:03
Environmentální výchova a ekologická konverze 

 36

   27:26
Radost a pokoj 

 37

   27:47

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group