CD Hermeneutika mystéria

Klubová cena

50,- Kč

Běžná cena

50,- Kč

Ve třináctidílném cyklu vzdělávacích pořadů nás prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. seznamuje se základními principy myšlení v současné dogmatické teologii, s periodizací dějin teologie a jejím postavením v systému věd.

 název části  část  čas
Teologie jako interpretační věda

 1

 24:43
Vypovídání o Bohu, předporozumění, předsudek, metanoía  

 2

 24:39
Dějiny teologie - epocha biblická 

 3

 24:49
Dějiny teologie - epocha monastická, středověká scholastika 

 4

 23:14
Dějiny teologie - epocha manualistická, vrcholná scholastika 

 5

 22:58
Dějiny teologie - proměna metody v teologii v duchu II. VK 

 6

 25:02
Auditus fidei - Dei verbum 

 7

 22:33
Tradice a Písmo 

 8

 22:11
Úloha učitelského úřadu církve v hermeneutice mysteria 

 9

 24:59
Magisterium - stupně závaznosti magisteria 

 10

 23:02
Intellectus fidei - víra a rozum 

 11

 22:52
Intellectus fidei - paradoxalita Božího zjevení 

 12

 24:42
Intellectus fidei - ortodoxie a spiritualita ( ortopraxe )

 13

 23:14