Dopoledne s Proglasem

Náš tip
Datum a čas vysílání: 30. 6. 2020, 09:00
Autor: Kateřina Rózsová
Interpret: Kateřina Rózsová - moderátor, PhDr. Karel Straka, historik Vojenský historický ústav, plukovník gšt. Jaroslav Knichal - hlavní kaplan Armády ČR, František Talíř - koordinátor projektu SummerJob, Josef Kořenek - tajemník Dnů lidí dobré vůle
Cyklus: Dopoledne s Proglasem
Název pořadu: Vzpomínáme, pomáháme a zveme

Dnes se v Dopoledni s Proglasem budeme věnovat Dni ozbrojených sil ČR. Historické souvislosti představí PhDr. Karel Straka, Ph.D. z Vojenského historického ústavu Praha.Svůj pohled nabídne i plukovník gšt Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR. Sum­merJ­ob -  jsou dob­ro­vol­nic­ké bri­gá­dy ve ves­ni­cích a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Akci představí jeden z jejich koordinátorů František Talíř. A s Josefem Kořenkem probereme, jakou podobu budou mít letošní slavnostní dny na Velehradě.


Dopoledne s Proglasem – mimořádný magazín těchto dnů reflektující současnou situaci kolem pandemie koronaviru. Od pondělí do pátku zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vám - už 25 let.

Premiéra: 30. 6. 2020, 09:00
Opakování: 30. 6. 2020, 09:00, 1. 7. 2020, 00:05