Katecheze pro školáky

Datum a čas vysílání: 24. 4. 2020, 10:00
Autor: sestra Edita
Interpret: sestra Edita
Cyklus: Katecheze pro školáky
Název pořadu: Pro páťáky
Část: 28. část

Páteční katecheze patří starším dětem, páťákům. Sestra Edita z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje přichystala zamyšlení nad evangeliem o tom, jak učedníci po cestě do vsi Emauzy potkávají vzkříšeného Ježíše. Povíme si, jak důležitý je pro naši domácnost i v kostele obyčejný stůl a oltář. A znovu zavítáme také do Boží kanceláře, kde budeme poslouchat příběh o tom, jak nebeské vojsko andělů sestoupí na zem mezi lidi, aby jim dokázalo, že Bůh každého z nás miluje ve své jedinečnosti.

Premiéra: 24. 4. 2020, 10:00
Opakování: 24. 4. 2020, 10:00