Dotýkání světla

Náš tip
Datum a čas vysílání: 29. 2. 2020, 20:15
Autor: Marek Chvátal
Interpret: Gorazd Krušina OPraem, Marek Chvátal, Igor Dostálek
Cyklus: Dotýkání světla
Název pořadu: Zaseli vítr, sklidí bouři
Název části: Nikdo se nepři
Část: 1. část (díl 1/8)

V postní době budeme pokračovat v rozhovorech s P. Gorazdem Krušinou OPraem nad prorockou knihou Ozeáš. V adventní době a o Vánocích jste mohli slyšet o dramatických zvratech v Ozeášově životě, kdy bolestně usiloval o návrat své ženy. Podobně, jako Hospodin usiluje o návrat svého lidu, který se utíká k modlám a k Bohu se vůbec nezná. V postní době a pak i o Velikonocích postupně otevřene všechny zbývající kapitoly knihy proroka Ozeáše od 4. po 14.

Hospodin skrze svého proroka používá velmi silné výroky. Jsou plné emocí, utrpení i zmaru. Uprostřed nich volá po milosrdenství, blízkosti a něze. V jedné kapitole se lidé odhodlaně svolávají, aby se společně vydali za tím, kdo je rozsápal. Protože jen On je může uzdravit. Ale Bůh jim to nevěří, posílá je pryč. V další kapitole zase lidé křičí k horám, aby je na věky přikryly, protože už své utrpení nedovedou snést.

Jak se může něco takového odehrávat před Boží tváří? Hrozí, že se začneme současníkům proroka Ozeáše podobat? Inspiraci od Ozeáše budeme na Proglasu čerpat po osm týdnů.


Dotýkání světla – podněty k prohloubení života víry přinášíme v sobotu od 20.15 (repríza neděle 16.55).

Premiéra: 29. 2. 2020, 20:15
Opakování: 29. 2. 2020, 20:15, 1. 3. 2020, 16:55, 5. 3. 2020, 02:00

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group