Hlavní menu

Odkaz sv. Faustyny

Odkaz sv. Faustyny
22. února 2016 Národní pouť 2016 Autor: Hanka Svanovská

Sv. Faustyna se stala velkou prostřednicí Božího milosrdenství. Můžeme si o tom přečíst v Deníčku, v němž zaznamenala svoje rozhovory s Bohem.

V Deníčku detailně zaznamenala své duševní i duchovní pohnutky;  především ale svědčila o Boží lásce a o milosrdenství, které zakusila. Jeho psaní bylo pro ni velmi náročné, neboť měla jen pouhé dvě třídy obecné školy. Začala si ho vést ve chvíli, kdy jí kněz řekl, že nemá čas naslouchat její dlouhé zpovědi, tak aby si všechno zapisovala a příležitostně mu to ukázala.  Deníček  psala i proto, protože ji Ježíš nazval „ sekretářkou mého milosrdenství“ a řekl jí, aby nežila pro sebe, ale k užitku jiných.

Od roku 1934 až do své smrti napsala více než 600 stran. Jsou z nich patrné chvíle duchovních zkoušek i chvíle radosti.  „Ať se tvoje srdce naplní radostí. Já, Pán, jsem s  tebou, neboj se ničeho, jsi v mém srdci…“ „Nenechávej se znechutit těžkostmi, se kterými se setkáš při hlásání mého milosrdenství… Jsou potřebné…, aby se ukázalo, že toto dílo je moje…“ „ Dělej to, co je v tvojí moci, a o ostatní se nestarej…“ „Našel jsem zalíbení ve tvém srdci a nic mě nezadrží od toho, abych ti uděloval milosti.“  Bůh ji takovými slovy posiloval a žádal po ní jen poslušnost.

Ježíš v roce 1931 Faustynu požádal, aby „namalovala obraz“ a pod ním slova „Ježíši, důvěřuji ti “.  Ježíš je na něm oblečen v bílém a jednu ruku má zvednutou k žehnání. Druhá ruka ukazuje na srdce, ze kterého vycházejí dva široké paprsky světla. Jeden paprsek je červený a druhý světlý. Symbolizují Ježíšovu krev a vodu, které se vylily jako milosrdenství pro tento svět. Ježíš též požádal Faustynu, aby se 1. neděle po Velikonocích slavila jako neděle Božího Milosrdenství. Ujistil ji, že v ten den „je otevřené nitro mého milosrdenství “, a to pro každého. „Ať se nebojí přiblížit ke mně žádná duše. Vylévám celé moře milostí na ty duše, které se přiblíží k prameni mého milosrdenství.“ Faustyna vzpomíná: "Viděla jsem velké světlo a  v něm Boha Otce.  Před tím světlem a zemí jsem uviděla Ježíše přibitého na kříž tak, že pokud se Bůh chtěl podívat na zem, musel hledět přes Ježíšovy rány. Pochopila jsem, že kvůli Ježíšovi Bůh žehná zemi “.

(s využitím zdroje www.kapky.eu)

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group