Bílá sobota na Proglasu

Bílá sobota na Proglasu

Na Bílou sobotu například uslyšíte na našich vlnách literární pásmo křesťansky orientovaného básníka Jana Zahradníčka nebo záznam folklórně-duchovní koncertu Hudba pravdy.

17. ledna 1905 se narodil Jan Zahradníček, jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století, autor křesťansky orientované poezie. Redaktorka Hana Svanovská připravila rozhlasovou koláž, která je výběrem z korespondence ženě Marii. Dopisy jsou svědectvím o velkém zápase s utrpením, které Zahradníčkově rodině přinesla tragická smrt dvou malých dcer v roce 1956, ale je zde také hmatatelně přítomno vědomí brzkého návratu domů, ke kterému se upínaly veškeré básníkovy pozemské naděje. Skutečnost, že Jan Zahradníček odešel na věčnost několik měsíců po svém propuštění, v květnu 1960, jim dodává zvláštní tragický nádech. Pořad s názvem Ten nářek, ó Kriste, zpěv slzami orosený zařazujeme na Bílou sobotu v 9.40.

Na Bílou sobotu vám v 10.10 nabídneme k poslechu záznam koncertu Hudba pravdy, ve kterém zazní postně rozjímavé moravské písně. Dramaturgie koncertu je úzce spjata s vrcholící postní dobou a je zároveň i naléhavou prezentací odkazu moravské lidové a chrámové hudby. Jeho poselstvím je připomenout a podpořit kulturní a spirituální hodnoty naší společnosti prostřednictvím setkání s láskou, vírou a nebem. Nápěvy z horňáckých či valašských kancionálů, písně Jana Amose Komenského či poetický odkaz Petra Bezruče přednesou moravští zpěváci Magdalena Múčková, Klára Blažková a Jan Zaviačič za doprovodu Ensemble FLAIR.

V 16.30 se zaposlouchejte do tónů duchovní hudby. Oratorium k božímu hrobu od Jana Dismase Zelenky nazvané Bronzový had zazní v nastudování Hany Blažíkové, Jaroslava Březiny a dalších, spoluúčinkuje soubor Ensemble Inégal.

Ikonopisec Martin Damian se pokouší dívat na tichý den Bílé soboty nejprve skrze ilustrativní příběh matky, která se v tento den probouzí. Pro ni je to ale tragický den, protože na Velký pátek jí zemřel syn. Poté Damian v myšlenkách setrvává před Božím hrobem a rozvažuje o církvi a Kristových skutcích. Další část Rozjímání o vykoupení uvádíme 20. dubna od 18 hodin.

Církev nemůže být bez liturgie a proto ani Bílá sobota není dnem bez liturgie, i když se neslaví mše svatá. Vigilie velikonoční patří až do dalšího dne. Přesto den má svou bohatou náplň a symboliku. Jakou? To prozradí profesor František Kunetka v další části Úvodu do liturgie velikonočního třídení tentokrát zaměřeného na Bílou sobotu. Uslyšíte 20. dubna od 19.45.

Velikonoční vigilii budeme přenášet z kostela Panny Marie Sněžné v Praze od 20 hodin, celebruje pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer.

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu