Zářijoví světci naší soutěže

Zářijoví světci naší soutěže

Jak dopadlo vaše hádání světců v měsíci září? Najdete v článku i se jmény výherců jednotlivých kol.

 

Světec první poloviny září - 16. kolo:

Dnešní svatý se narodil v Řecku jako dítě bohatých rodičů. Svoje bohatství ale rozdal a přesunul se do dnešní Francie, kde se stal poustevníkem. Díky jedné nehodě se spřátelil s visigótským králem a ten, pod vlivem jeho moudrosti rozhodl, že vystaví klášter a dnešní světec se v něm stane opatem. V celém příběhu hrála důležitou roli samička zvířete s latinským jménem Cervus elaphus. Část světcových ostatků v r. 1356 obdržel Svatovítský chrám v Praze.

Správná odpověď: sv. Jiljí

Ze 35 správných odpovědí, které přišly k nám do redakce, jsme vylosovali paní Lucii z Třebíče. Gratulujeme.

Světec druhé poloviny září - 17. kolo:

Dnešní svatý se narodil v 9. století, a to buď v dnešním Mělníku nebo v Srbsku. Patřil do vysoké politiky a měl ve svém státním útvaru výraznou moc. Tradice uvádí, že tohoto světce a celou rodinu pokřtil arcibiskup, který přišel do Střední Evropy z Řecka. Dnešní světec byl zavražděn v době, kdy už neměl fakticky žádnou politickou moc. Mezi jeho blízkými pokrevními příbuznými najdeme dalšího světce, který zemřel o méně než dvacet let později.

Správná odpověď: sv. Ludmila

Ze 39 správných odpovědí byla vylosován pan David z Telče. Gratulujeme.