Světci měsíce srpna

Světci měsíce srpna

Jak dopadlo vaše hádání světců v měsíci srpnu? Najdete v článku i se jmény výherců jednotlivých kol.

Světec první poloviny srpna - 14. kolo:

Dnešní světec byl intelektuál. Jako jedna z mála žen studovala na univerzitě ještě před první světovou válkou. Vystudovala filozofii. Po studiích konvertovala ke křesťanství. Byla filozofkou a pokračovala ve vědecké kariéře a pokračovala v ní i po vstupu do jednoho řádu. Zemřela jako oběť války pro svůj původ.

Správná odpověď: sv. Terezie Benedikta od Kříže

Ze 32 správných odpovědí, které přišly k nám do redakce, jsme vylosovali pana Tomáše z Liberce. Gratulujeme.

Světec druhé poloviny srpna - 15. kolo:

Pocházel z Itálie a složil sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Řád, který založil, se vyznačoval absolutní chudobou. Člověk, o kterém mluvíme, trpěl více než 22 let těžkou chorobou. Dva roky po své smrti byl svatořečen. Jsou dochovány dopisy, které adresoval jedné české světici.

Přestože jsme psali, že "hledáme světce", některé z indicií jednoznačně ukazují na sv. Kláru z Assisi. Níže podáváme vysvětlení.
 
Pocházel z Itálie a složil sliby chudoby, čistoty a poslušnosti - sv. Klára i František
Řád, který založil, se vyznačoval absolutní chudobou - sv. Klára i František
Člověk, o kterém mluvíme, trpěl více než 22 let těžkou chorobou - pouze sv. Klára
Dva roky po své smrti byl svatořečen - sv. Klára i František 
Jsou dochovány dopisy, které adresoval jedné české světici - pouze sv. Klára (jednalo se o dopisy Anežce české)

 

Ze 25 správných odpovědí byla vylosována paní Marta Čapková.  Gratulujeme.