Světci měsíce července

Které světce jste hádali v červenci?

Naše celoroční soutěž Poznejte světce pokračuje i o letních prázdinách. Které dva světce jste měli uhodnout v měsíci červenci a kdo vyhrál?

 

Světec první poloviny července - 12. kolo:

Osoba, kterou hledáme, nikdy nebyla oficiálně blahořečena a její život známe především z legend. Je spojena s poustevnickým způsobem života, za svého života se údajně setkal s knížetem Bořivojem jeho ženou sv. Ludmilou. Však také bydlel kousek od hradu Tetína. Na místě, ve kterém žil, můžete dodnes najít jeho jeskyni a silný pramen léčivé vody.

Správná odpověď: sv. Ignác z Loyoly

Ze 34 správných odpovědí, které přišly k nám do redakce, jsme vylosovali pana Jana z Prahy 9. Gratulujeme.

Světec druhé poloviny července - 13. kolo:

Rodiče mi dali jméno Michael. Stal jsem se vysokým představitelem tehdejší státní správy, nebo spíše regionální správy. Moje postavení mne však neuspokojovalo, tak jsem vstoupil do kláštera na Olympu. Ale ten jsem později opustil, když jsem šel pomáhat svému nejmladšímu bratrovi v jeho diplomaticko-misijních službách.Tam jsem se osvědčil i jako právník a politik, ale také jako duchovní.

Správná odpověď: sv. Metoděj

Ze 44 správných odpovědí byla vylosována paní Marie Ludvíčková.  Gratulujeme.