Světci měsíce července

Které světce jste hádali v červenci?

Naše celoroční soutěž Poznejte světce pokračuje i o letních prázdinách. Které dva světce jste měli uhodnout v měsíci červenci a kdo vyhrál?

 

Světec první poloviny července - 12. kolo:

Dnešní světec se narodil rok před objevením Ameriky. Ve 30 letech utrpěl těžké zranění a připravoval se na smrt, ale zázračně v den svátku sv. Petra byl uzdraven. Po zranění se začal více zabývat duchovními věcmi a založil jeden řád. Když zemřel, měl jeho řád více než 1000 členů ve 13 provinciích. Dodnes je tento řád neobyčejně aktivní a významný.

Správná odpověď: sv. Ignác z Loyoly

Ze 34 správných odpovědí, které přišly k nám do redakce, jsme vylosovali pana Jana z Prahy 9. Gratulujeme.

Světec druhé poloviny července - 13. kolo:

Rodiče mi dali jméno Michael. Stal jsem se vysokým představitelem tehdejší státní správy, nebo spíše regionální správy. Moje postavení mne však neuspokojovalo, tak jsem vstoupil do kláštera na Olympu. Ale ten jsem později opustil, když jsem šel pomáhat svému nejmladšímu bratrovi v jeho diplomaticko-misijních službách.Tam jsem se osvědčil i jako právník a politik, ale také jako duchovní.

Správná odpověď: sv. Metoděj

Ze 44 správných odpovědí byla vylosována paní Marie Ludvíčková.  Gratulujeme.

Kateřina Rýznarová

Svátek má: bl. Serapion / Radek

Moderuje: Kateřina Rýznarová
NyníPísničky pro hezké...
Píseň: Bičování (2001); Interpret: Schola z Valašské Bystřice; Album: Schola z Valašské Bystřice: Jedenáctá hřivna
16.00Rozhlasové městečko
16.55Folklórní okénko
17.55Myšlenka na den
18.00Modlitba růžence (slavný)
18.30Hudební zastavení
19.00Pohádka - večerní zíváček

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2018

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.