Světci měsíce července

Které světce jste hádali v červenci?

Naše celoroční soutěž Poznejte světce pokračuje i o letních prázdinách. Které dva světce jste měli uhodnout v měsíci červenci a kdo vyhrál?

 

Světec první poloviny července - 12. kolo:

Dnešní světec se narodil rok před objevením Ameriky. Ve 30 letech utrpěl těžké zranění a připravoval se na smrt, ale zázračně v den svátku sv. Petra byl uzdraven. Po zranění se začal více zabývat duchovními věcmi a založil jeden řád. Když zemřel, měl jeho řád více než 1000 členů ve 13 provinciích. Dodnes je tento řád neobyčejně aktivní a významný.

Správná odpověď: sv. Ignác z Loyoly

Ze 34 správných odpovědí, které přišly k nám do redakce, jsme vylosovali pana Jana z Prahy 9. Gratulujeme.

Světec druhé poloviny července - 13. kolo:

Rodiče mi dali jméno Michael. Stal jsem se vysokým představitelem tehdejší státní správy, nebo spíše regionální správy. Moje postavení mne však neuspokojovalo, tak jsem vstoupil do kláštera na Olympu. Ale ten jsem později opustil, když jsem šel pomáhat svému nejmladšímu bratrovi v jeho diplomaticko-misijních službách.Tam jsem se osvědčil i jako právník a politik, ale také jako duchovní.

Správná odpověď: sv. Metoděj

Ze 44 správných odpovědí byla vylosována paní Marie Ludvíčková.  Gratulujeme.

Dušan Baur
Moderuje: Dušan Baur
NyníKomorní hudba
Skladba: Klavírní kvintet č. 2 A-dur op. 81 (1887) - Scherzo (Furiant). Molto vivace; Autor: Dvořák Antonín; Sóla: Panenka Jan - klavír; Soubor: Panochovo kvarteto
03.00Studio Kristián
03.25Studio Jan Neumann
03.50Písničky před svítáním
05.00Písničky
05.27Myšlenka na den
05.30Písničky pro sobotní ráno

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen

Regiony

Regiony