Když svatí pochodují - únor

Když svatí pochodují
6. března 2017 Poznejte světce 2017 Autor: Luděk Strašák

V pondělí 6. března nabízíme krátké medailonky čtyř světců, kteří slaví svůj svátek v měsíci únoru. Dva  nich už znáte ze soutěže Poznejte světce.

Jedná se o sv. Valentýna a bl. Godšalka. Valentýna nám představí vedoucí Pastoračního centra brněnské diecéze P. Roman Kubín, který už několik let organizuje poutě zamilovaných ke sv. Valentýnu. v kostele sv. Michala, jehož je rektorem, je totiž starý obraz sv. Valentýna.

Na bl. Godšalka jsme se jeli zeptat do Želiva na Vysočině. Byl totiž zakladatelem tamní komunity premonstrátů a prvním opatem. A kdo jiný by o něm měl mluvit, než 51. opat Jáchym Šimek.

Jediná žena v dnešním defilé bude ctihodná Mlada, dá se říci, že první řeholnice na našem území. Hovořili jsme o ní se sestrou Mladou z kláštera karmelitek na pražských Hradčanech.

Posledním světcem je minorita Timotej Trojanowski, polský mučedník z doby nacismu. Představí nám jej jeho spolubratr ze současnosti Vladimír Hubálovský.

Přejeme hezký poslech.