Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 10. 1. 2018, 05:27
Autor: papež František
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Vydat se na cestu

Vydat se na cestu

Vydat se na cestu – to je činnost mudrců, nezbytná k nalezení Ježíše. Jeho hvězda totiž žádá rozhodnutí vyjít a snášet každodenní těžkosti cesty. Žádá po nás, abychom se osvobodili od neužitečných zátěží a okázalostí, které překážejí, a přijali to, co je nečekané a co nepatří k plánům na poklidný život. Ježíš se nechává nalézt tomu, kdo ho hledá, avšak abychom ho mohli začít hledat, musíme se pohnout z místa, vyjít. Nečekat, nýbrž riskovat. Nestát namístě, nýbrž postupovat vpřed.

Ježíš na nás klade nároky. Tomu, kdo ho hledá, navrhuje, aby opustil křeslo světských pohodlí a příjemné, konejšivé teplo svého krbu. Následovat Ježíše neznamená držet se zdvořilostního protokolu, nýbrž exodus, který je třeba žít. Bůh, který vysvobodil svůj lid skrze přechod exodu a povolal nové národy, aby následovaly jeho hvězdu, dává svobodu a udílí radost vždy a jedině na cestě. Jinými slovy, abychom našli Ježíše, je zapotřebí odložit strach vstoupit do hry, spokojenost z pocitu, že jsme všeho dosáhli, lenost, která už od života nic nežádá. Je třeba riskovat jednoduše proto, abychom se setkali
s Dítětem. Avšak na tisíckrát se to vyplatí. Když totiž nalezneme toto Dítě, když objevíme jeho něhu a lásku, nalezneme opět sami sebe.

Pohleďme na své ruce, často prázdné a bez lásky, a pokusme se dnes myslet na nezištný dar, dar bez náhrady, který můžeme nabídnout. Právě to bude Pánu milé. A prosme Jej: „Pane, pomoz mi, abych znovu objevil radost z dávání“.


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den (každý den 5.27, 11.57 a 17.55).

Premiéra: 10. 1. 2018, 05:27
Opakování: 10. 1. 2018, 05:27, 10. 1. 2018, 11:57, 10. 1. 2018, 17:55