Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 10. 1. 2018, 05:27
Autor: papež František
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Vydat se na cestu

Vydat se na cestu

Vydat se na cestu – to je činnost mudrců, nezbytná k nalezení Ježíše. Jeho hvězda totiž žádá rozhodnutí vyjít a snášet každodenní těžkosti cesty. Žádá po nás, abychom se osvobodili od neužitečných zátěží a okázalostí, které překážejí, a přijali to, co je nečekané a co nepatří k plánům na poklidný život. Ježíš se nechává nalézt tomu, kdo ho hledá, avšak abychom ho mohli začít hledat, musíme se pohnout z místa, vyjít. Nečekat, nýbrž riskovat. Nestát namístě, nýbrž postupovat vpřed.

Ježíš na nás klade nároky. Tomu, kdo ho hledá, navrhuje, aby opustil křeslo světských pohodlí a příjemné, konejšivé teplo svého krbu. Následovat Ježíše neznamená držet se zdvořilostního protokolu, nýbrž exodus, který je třeba žít. Bůh, který vysvobodil svůj lid skrze přechod exodu a povolal nové národy, aby následovaly jeho hvězdu, dává svobodu a udílí radost vždy a jedině na cestě. Jinými slovy, abychom našli Ježíše, je zapotřebí odložit strach vstoupit do hry, spokojenost z pocitu, že jsme všeho dosáhli, lenost, která už od života nic nežádá. Je třeba riskovat jednoduše proto, abychom se setkali
\ns Dítětem. Avšak na tisíckrát se to vyplatí. Když totiž nalezneme toto Dítě, když objevíme jeho něhu a lásku, nalezneme opět sami sebe.

Pohleďme na své ruce, často prázdné a bez lásky, a pokusme se dnes myslet na nezištný dar, dar bez náhrady, který můžeme nabídnout. Právě to bude Pánu milé. A prosme Jej: „Pane, pomoz mi, abych znovu objevil radost z dávání“.


Myšlenka na den – příležitost ke krátkému zamyšlení, něk­dy i praktický námět pro den (každý den v 5.27, R 11.57 a 17.55).

Premiéra: 10. 1. 2018, 05:27
Opakování: 10. 1. 2018, 11:57, 10. 1. 2018, 17:55