Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 6. 1. 2018, 05:27
Autor: Martin Weisbauer, redaktor Proglasu
Interpret: Martin Weisbauer
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Zjevení Páně a plány

Zjevení Páně a plány

Slavíme dnes slavnost Zjevení Páně neboli Epifanii a připomínáme si mimo jiné to, že se nám Bůh sebezjevil v osobě Ježíše Krista. Ježíš byl rozpoznán jako Mesiáš při svém křtu v řece Jordánu, což si budeme připomínat zítra.

Pomalu končí doba vánoční a začíná nám nové období roku 2018. Většina lidí se v této době ohlíží za rokem minulým a přemýšlí, co je asi čeká v roce novém. Já zjišťuji, že se nám často až s určitým časovým odstupem začne teprve vyjevovat, jakým zvláštním a téměř vždycky překvapivým způsobem Bůh člověka vede. Vzpomínám si přitom s humorem na slova jednoho kamaráda kněze, který říkal, že si myslí, že Bůh je ve svém vedení člověka neuvěřitelný romantik. Dovede spojit i naprosto nesourodé věci a události takovým způsobem, že by si to člověk takhle rozhodně nikdy nenaplánoval! Často až časem pochopíme, že události, které nás potkaly, nebyly vlastně náhodami, jak často říkáme, ale Božím plánem. Vždyť náhody přece neexistují! Bůh má úplně jiné myšlení a jinou logiku než my, protože nás nekonečně přesahuje. Teprve čas nám může pomoci některé Jeho činy zpětně osvětlit, ale ne vždy všechny. Něco nám zůstane v tomto životě skryto až do smrti.

Popřemýšlejme nad loňskými malými i velkými událostmi v našem životě a v okolí a zkusme najít jejich skrytý význam! Pomůže nám to i ve výhledu do Nového roku a třeba i v přemýšlení nad nadcházejícími prezidentskými volbami. 

A v Novém roce to s plánováním nijak nepřeháním. Plánuji jen to nejnutnější, co musím. Existuje již okřídlené rčení, že kdo chce Boha rozesmát, seznámí Ho se svými plány. Myslím, že je proto lépe, spíše zkusit Mu naslouchat ve svém nitru, nechat se oslovit událostmi a nenechat se rozptýlit okolními vlivy. A když pak budeme na události, které se nám letos stanou, pohlížet světlem Ducha svatého, najednou zjistíme, že se nedějí jen tak, ale začneme v nich rozeznávat Boží vedení - nejen nás, ale také znamení doby. On totiž nemluví jen slovy, ale i událostmi nebo životními příhodami, zdánlivě bezvýznamnými i těmi většími. A jednu takovou událost si připomínáme třeba i dnes.

Přál bych proto sobě i vám, abychom se alespoň pokusili zase o něco lépe vidět Boží řízení v našem životě pomocí častějších ohlédnutí zpět, tedy nejen na přelomu roků. A když nějaké Boží kroky zrovna nechápeme, abychom nevěšeli hlavu, ale svěřili to romantické, dobrodružné a stále překvapující Boží Prozřetelnosti.


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den (každý den 5.27, 11.57 a 17.55).

Premiéra: 6. 1. 2018, 05:27
Opakování: 6. 1. 2018, 05:27, 6. 1. 2018, 11:57, 6. 1. 2018, 17:55