Svatý Auracián, patron města České Budějovice, podruhé

Datum a čas vysílání: 31. 8. 2015, 22:00
Autor: Petr Kronika
Interpret: Zdeněk Bezecný, archeologové Zuzana Thomová a Jan John, antropoložka Erika Průchová, astronomka Petra Stolbenková a pater Zdeněk Mareš, děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
Cyklus: Studio Jan Neumann

U příležitosti 750. výročí založení Českých Budějovic, které ve městě oslavují v letošním roce 2015, se děkanství u sv. Mikuláše rozhodlo zrestaurovat a vystavit v kostele sv. Mikuláše ostatky sv. Auraciána ve dnech 3. a 4. srpna 2015. Na antropologickém průzkumu a zjištění stáří ostatků se podílela řada odborných pracovníků, z nichž někteří promlouvají ve dvou pořadech českobudějovického studia Jan Neumann: děkan kostela sv. Mikuláše pater Zdeněk Mareš, antropoložka Erika Průchová, archeologové Zuzana Thomová a Jan John, památkářky Jarmila Hansová a Zdeňka Prokopová, astronomka Petra Stolbenková a Zdeněk Bezecný jako – ale jím se nechte překvapit při poslechu. První půlhodinka (premiéra 10. 08. 2015 ve 22:00) nastiňuje historii kultu svatého Auraciána. Tato druhá pak přiblíží vlastní antropologický výzkum ostatků světce a relikviář. Sv. Auracián je patronem Českých Budějovic a českobudějovické diecéze. Jeho ostatky byly vyzvednuty z raně křesťanských katakomb sv. Kalixta na Via Appia v Římě a v roce 1644 se dostaly do Českých Budějovic. V kostele sv. Mikuláše byly slavnostně uloženy 3. srpna 1670, před 345 lety. Sv. Auracián bývá zobrazován jako římský voják s mečem a palmovou ratolestí. Dnes je relikviář umístěn ve výklenku v severní zdi jižní kaple katedrálního kostela sv. Mikuláše.


Pořady z regionů – najdete zde informace, zajímavosti a rozhovory ze studií Kristián Praha, Radim Olomouc, Hedvika Ostrava, Vojtěch Hradec Králové, Štěpán Litoměřice, Hroznata Plzeň a Jan Neumann České Budějovice (úterý a čtvrtek 20.15, R pondělí 9.30 a 16.30).

Premiéra: 31. 8. 2015, 22:00
Opakování: 31. 8. 2015, 22:00, 2. 9. 2015, 02:00, 3. 9. 2015, 16:00, 12. 9. 2015, 03:00