Svatý Auracián, patron města České Budějovice, poprvé

Datum a čas vysílání: 10. 8. 2015, 22:00
Autor: Petr Kronika
Interpret: historičky Jarmila Hansová a Zdeňka Prokopová z Národního památkového ústavu České Budějovice, pater Zdeněk Mareš, děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
Cyklus: Studio Jan Neumann

U příležitosti 750. výročí založení města České Budějovice, které oslavujeme v letošním roce 2015, se děkanství u sv. Mikuláše rozhodlo zrestaurovat a vystavit v kostele sv. Mikuláše ostatky sv. Auraciána ve dnech 3. a 4. srpna 2015. Na antropologickém průzkumu a zjištění stáří ostatků se podílela řada odborných pracovníků, z nichž někteří promluví ve dvou pořadech: děkan kostela sv. Mikuláše pater Zdeněk Mareš, antropoložka Erika Průchová, archeologové Zuzana Thomová a Jan John, památkářky Jarmila Hansová a Zdeňka Prokopová a astronomka Petra Stolbenková. Tato první půlhodinka nastíní historii kultu svatého Auraciána. Druhá pak přiblíží vlastní antropologický výzkum ostatků světce a relikviář. Sv. Auracián je patronem Českých Budějovic a českobudějovické diecéze. Jeho ostatky byly vyzvednuty z raně křesťanských katakomb sv. Kalixta na Via Appia v Římě a v roce 1644 se dostaly do Českých Budějovic. V kostele sv. Mikuláše byly slavnostně uloženy 3. srpna 1670, před 345 lety. Sv. Auracián bývá zobrazován jako římský voják s mečem a palmovou ratolestí. Dnes je relikviář umístěn ve výklenku v severní zdi jižní kaple katedrálního kostela sv. Mikuláše.


Pořady z regionů – najdete zde informace, zajímavosti a rozhovory ze studií Kristián Praha, Radim Olomouc, Hedvika Ostrava, Vojtěch Hradec Králové, Štěpán Litoměřice, Hroznata Plzeň a Jan Neumann České Budějovice (úterý a čtvrtek 20.15, R pondělí 9.30 a 16.30).

Premiéra: 10. 8. 2015, 22:00
Opakování: 10. 8. 2015, 22:00, 12. 8. 2015, 02:00, 13. 8. 2015, 16:00, 22. 8. 2015, 03:00

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu