Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 25. 1. 2023, 11:57
Autor: papež František
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Co opustit a kam jít?

Co opustit a kam jít? Promluva papeže Františka před nedělní polední modlitbou.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Matoušovo evangelium vypráví o povolání prvních učedníků, kteří u Galilejského jezera všechno opustili, aby následovali Ježíše. Někteří z nich se s ním již setkali díky Janu Křtiteli a Bůh do nich zasel semínko víry. A nyní se vrací, Ježíš se vrací, aby je hledal tam, kde žijí a pracují. Bůh nás vždy hledá. Hospodin se k nám vždy přibližuje. Tentokrát se na ně obrací s přímou výzvou: "Pojďte za mnou!" Je to okamžik rozhodujícího setkání s Ježíšem, který si budou pamatovat po zbytek života.
Opusťte, abyste mohli následovat. Opustím některé jistoty a vydám se vstříc novému dobrodružství, nebo zůstanu tam, kde jsem? Je to rozhodující okamžik pro každého křesťana, protože zde jde o smysl všeho ostatního. Setkání s Ježíšem: co mám dělat? Zde jde o všechno. Pokud člověk nenajde odvahu k tomu, aby se vydal na cestu, hrozí, že zůstane divákem své vlastní existence a bude žít svou víru polovičatě.

Být s Ježíšem tedy vyžaduje odvahu něco opustit, vydat se na cestu. Abychom mohli začít opouštět, je správné začít prosbou o odpuštění za věci, které nebyly dobré. Pak jde o to opustit strach, opustit sobecké kalkulace, opustit bezpečí. A je třeba se také vzdát organizace svého času. Přijmout výzvu k odchodu. A k tomu Ježíš zve každého z nás.

Ptám se: Byl v mém životě nějaký silný okamžik, kdy jsem se setkal s Ježíšem? Stalo se v mém životě kvůli tomu, že jsem za sebou nechal jiné, méně důležité věci - něco krásného a významného? A dnes, je něco, čeho se mám podle Ježíše vzdát? Jaké materiální věci, způsoby myšlení, návyky musím opustit, abych mohl říci "ano" Ježíši?

Ať nám Maria pomůže, abychom stejně jako ona řekli Bohu plné ano, abychom věděli, jak něco opustit, abychom ho mohli lépe následovat. Nebojte se opouštět, pokud jde o následování Ježíše: vždy tak najdeme to lepší.

Přeložila redakce Vat. médií, krátil Martin Holík


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den, každý den 5.57, 11.57 a 17.55.

Premiéra: 25. 1. 2023, 05:57
Opakování: 25. 1. 2023, 05:57, 25. 1. 2023, 11:57, 25. 1. 2023, 17:55

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group