Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 30. 11. 2022, 11:57
Autor: papež František
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Bůh je přítomen ve všedním dni

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V evangeliu slyšíme krásné zaslíbení, které nás uvádí do doby adventní: "Váš Pán přijde". Bůh přijde. To je základ naší naděje. Nikdy na to nezapomínejme! Hospodin přichází, navštěvuje nás, přibližuje se nám a na konci času se vrátí, aby nás objal. Před tímto slovem si klademe otázku: Jak přichází Bůh? A jak ho poznáme a přijmeme? Zastavme se krátce u těchto dvou otázek.

První otázka: Jak přichází? Tolikrát jsme slyšeli, že Bůh je přítomen na naší cestě, že nás doprovází a promlouvá k nám. Jenže nás rozptyluje tolik věcí; ano, víme, že Bůh přichází, ale neprožíváme to, nebo si představujeme, že přijde s podivuhodným znamením. A co dělali v Noemových dnech? Prostě běžné, každodenní věci: jako vždy "jedli a pili, ženili se a vdávali". Mějme na paměti toto: Bůh je skrytý v nejobyčejnějších situacích našeho života, v naší každodenní práci, v náhodných setkáních, ve tváři člověka v nouzi.

Druhá otázka: Jak poznáváme a přijímáme Boha? Svatý Augustin říká: "Bojím se Hospodina, který prochází", tedy bojím se, že projde kolem a já ho nepoznám! Jak se chovali lidé z doby Noemovy? Ničeho si nevšimli! Byli zahleděni do svých věcí a neuvědomili si, že se blíží potopa. Ježíš říká: „Jeden bude vzat a druhý ponechán". V čem je rozdíl? Jeden byl bdělý, čekal, dokázal rozeznat Boží přítomnost v každodenním životě, druhý byl naopak roztržitý, "duchem nepřítomný", jakoby se nic nedělo a ničeho si nevšiml.

Bratři a sestry, v tomto adventním čase se nechejme vytrhnout z letargie, probuďme se ze spánku! Ptejme se sami sebe: Snažím se rozpoznávat Boží přítomnost v každodenních situacích, nebo jsem roztěkaný a trochu zahlcený věcmi? Pokud si jeho příchod neuvědomujeme dnes, nebudeme připraveni ani na jeho příchod na konci času. Proto, bratři a sestry, zůstaňme bdělí! Je třeba čekat na příchod Páně bděle.
Kéž nám svatá Panna, žena očekávání, která uměla zachytit příchod Boží v pokorném a skrytém životě v Nazaretě a přijala ho ve svém lůně, pomůže na této cestě pozorného očekávání Pána, který je mezi námi a prochází.

Přeložila redakce RaVat, krátil Martin Holík


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den, každý den 5.57, 11.57 a 17.55.

Premiéra: 30. 11. 2022, 05:57
Opakování: 30. 11. 2022, 05:57, 30. 11. 2022, 11:57, 30. 11. 2022, 17:55

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group