Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 21. 9. 2022, 05:27
Autor: papež František
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: V úplatném světě nepřimhuřujme oči

V úplatném světě nepřimhuřujme oči

Bratři a sestry, podobenství, které nám předkládá liturgie v Lk 16. Kapitole, je zdánlivě stěží pochopitelné. Ježíš vypráví příběh o úplatnosti – nepoctivý správce, který zprvu krade a pak je odhalen svým pánem, jedná zchytrale, aby se z této situace vymanil. V čem tato prohnanost onoho zkorumpovaného člověka spočívá a co nám tím Ježíš chce říci?

Správce se dostal do úzkých, protože využíval majetku svého pána: nyní přijde o práci. Avšak nepřiznává svou porážku, nepoddává se svému osudu a nepovažuje se za oběť: naopak, ihned lstivě reaguje a podnikavě hledá řešení. Ježíš vyjadřuje první podnět k provokativnímu vyjádření: „Synové tohoto světa jsou k sobě navzájem prozíravější než synové světla“. Člověk, pohybující se v temnotách a řídící se světskými měřítky, si umí poradit, chová se mazaněji než druzí, zatímco my, Ježíšovi učedníci leckdy působíme ospale, anebo jsme naivní a neumíme se chopit iniciativy. Mnohdy podléháme malomyslnosti, či sebelítosti.

Ježíš poskytuje ještě druhé ponaučení. V čem tkví správcova vychytralost? Slevuje pánovým dlužníkům, čímž si je zavazuje k přátelství v naději, že mu pomohou, až ho pán vyžene. Zprvu hromadil bohatství sám pro sebe, nyní je používá k navázání přátelství, která by mu v budoucnu mohla pomoci. Pokračuje tedy toutéž cestou: krade.

Jestliže chceme věčný život, není zapotřebí hromadit majetek tohoto světa, cenu má jedině láska, prožívaná v našich bratrských vztazích. Ježíš proto vybízí, abychom statky tohoto světa neužívali sobecky sami pro sebe, ale uplatňovali je k utváření přátelství, kvalitních vztahů, láskyplnému jednání, podpoře bratrství a péči o nejslabší. Toto je velice důležité: svým postojem máme dávat vznikat sociálnímu přátelství.

Modleme se k Nejsvětější Panně Marii, aby nám pomáhala být jako ona: chudí v duchu a bohatí ve vzájemné lásce.

Přeložila Jana Gruberová, krátil Martin Holík


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den, každý den 5.57, 11.57 a 17.55.

Premiéra: 21. 9. 2022, 05:27
Opakování: 21. 9. 2022, 05:27, 21. 9. 2022, 11:57, 21. 9. 2022, 17:55

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group