Myšlenka na den

Datum a čas vysílání: 10. 8. 2022, 17:55
Autor: papež František
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Myšlenka na den
Název pořadu: Nebojte se a buďte bdělí

Drazí bratři a sestry!

Ve 12 kapitole Lukášova evangelia liturgie Ježíš promlouvá k učedníkům, aby vyvrátil jakoukoli jejich obavu a vybídl je k ostražitosti. Obrací se k nim se dvěma zásadními výzvami. První zní: „Neboj se, malé stádce“ a druhá: „Buďte připraveni“, nebo, chete-li,  „Mějte bedra přepásaná“. Jedná se o dva klíčové výroky, které rozptylují leckdy ochromující strach a pomáhají překonat svůdnost pasivního, mdlého života.

„Neboj se“. Ježíš ze všeho nejdříve učedníky povzbuzuje, a to vzápětí poté, co hovořil o láskyplné a prozřetelnostní péči Otce, který se stará o polní lilie a nebeské ptactvo, a tím spíše tedy zaopatří své děti. Ježíš nás ujišťuje: „Nebojte se!“ Důvěřujte Otci, který vám chce dát vše, co doopravdy potřebujete. Daroval vám už svého Syna a Království, ustavičně vás provází a denně se vás ujímá. Nebojte se: to je ona jistota, k níž máme přilnout srdcem. Nebojte se. Vědomí toho, že Pán nad námi ve své lásce bdí, nás podněcuje k bdělosti a pozornosti. Milovat totiž znamená dbát na druhého člověka, všimnout si jeho nouze, projevit ochotu k vyslechnutí a přijetí, prokázat připravenost.

Druhé slovo: „Buďte připraveni“ je další výzvou. Ježíš tak činí trojicí krátkých podobenství. V prvním z nich se pán domu nečekaně vrací domů ze svatby, v druhém se hospodář nechce dát překvapit zloději a ve třetím se vrací z dlouhé cesty.
Jde o táž poselství: uchovejte bdělost, nepropadejte spánku, tedy roztržitosti, nepoddejte se vnitřní lenosti, neboť Pán přijde také v situacích, ve kterých bychom ho nečekali.

Buďme bdělí, aby se nám nestalo, že usneme právě ve chvíli, kdy Pán půjde kolem. Svatý Augustin říkával: „Bojím se, že si nevšimnu Pána, který půjde kolem“. Kéž nám pomáhá Panna Maria, která přijala Pánovo navštívení a ve své velkorysosti a připravenosti pronesla své: „Hle, jsem služebnice Páně.“


Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha či fejeton pro všední i sváteční den, každý den 5.57, 11.57 a 17.55.

Premiéra: 10. 8. 2022, 05:27
Opakování: 10. 8. 2022, 05:27, 10. 8. 2022, 11:57, 10. 8. 2022, 17:55

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group