Duchovní slovo

Datum a čas vysílání: 6. 8. 2022, 06:50
Autor: Sv. Cyril Jeruzalémský
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Duchovní slovo
Název pořadu: Z knihy Mystagógické katechese
Název části: O pomazání
Část: 3. část (díl 3/6)

V dnešním textu přibližuje svatý Cyril Jeruzalémský tzv. tajinu pomazání, což je východní obdoba svátosti biřmování. V pomazání, které se na křesťanském Východě udílí ihned po křtu, dostává křesťan dar Ducha svatého, což má jistou paralelu s události Kristova křtu v Jordánu, kdy byl Ježíš pomazán Duchem svatým.

Je dobré si na tomto místě připomenout původ slova křesťan: Výrazem „křesťan“ (česky je možné říci i Kristovec) byli poprvé nazváni v Antiochii ti, kdo patřili ke Kristu. Řecké slovo Christos, Kristus, i jeho hebrejský ekvivalent Mašíach, Mesiáš, znamená pomazaný. Učedníci, kteří náleží Kristu, jsou – podobně jako Ježíš – pomazáni Duchem svatými.


Duchovní slovo – výběr textů z Písma, spisů světců a dalších významných autorů (pondělí – pátek 6.20, sobota a neděle 6.50, večer denně, kromě středy, ve 23.50).

Premiéra: 27. 4. 2011, 06:20
Opakování: 27. 4. 2011, 06:20, 8. 4. 2015, 06:20, 16. 7. 2018, 06:20, 25. 5. 2020, 06:20, 6. 8. 2022, 06:50

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group