Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 17. 5. 2022, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Anonymus: Lidové tance.
  • Valerius Otto: Suita IV.
  • Pavel Josef: Serenada Vejvanovský: Ingressus, Sarabanda, Gavota, Menuet, Gigue.
  • Marin Marais: Suita a trio B dur.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group