Duchovní slovo

Datum a čas vysílání: 15. 5. 2022, 06:50
Autor: Hans Urs von Balthasar
Interpret: Dušan Baur
Cyklus: Duchovní slovo
Název pořadu: Z knihy Maria
Název části: Rána jako útočiště

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“, říká Ježíš v Horském kázání. „Chudým v duchu“ (neboli pokorným) se označuje ten, kdo všechno, co je a co má, pokládá za milost a dar Boží; kdo nepřipisuje sám sobě žádnou zásluhu či dokonalost; kdo daruje vše, co má, aby tak mohl oslavovat Boha, jenž je původce každého dobra.

Hans Urs von Balthasar, učitel Josepha Ratzingera, hovoří v poetickém úryvku o chudobě Ježíšova a Mariina srdce na Kalvárii: ani Matka, ani Syn si nenechávají nic pro sebe, nýbrž do posledního zbytku darují vše, co mají. Avšak právě prázdnota jejich srdcí, která se vydala ze všeho, jejich bolest, se stává útočištěm pro každého, kdo se k nim utíká.


Duchovní slovo – výběr textů z Písma, spisů světců a dalších významných autorů (pondělí – pátek 6.20, sobota a neděle 6.50, večer denně, kromě středy, ve 23.50).

Premiéra: 22. 4. 2011, 06:20
Opakování: 22. 4. 2011, 06:20, 22. 11. 2013, 06:20, 22. 3. 2016, 23:50, 28. 11. 2018, 06:20, 15. 5. 2022, 06:50

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group