Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 23. 11. 2020, 02:00
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Z archivu vzdělávacích cyklů
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Knihy Moudrosti a Sírachovec
Část: 25. část (díl 25/25)

První část knihy Moudrosti její autor zaměřil na význam spravedlnosti. Vyzývá vládce, aby spravedlnost hledali a dokonce si ji zamilovali. V protikladu kárá bezbožné a adresuje jim napomenutí, aby se obrátili. Druhá část knihy chválí moudrost. Autor textu uvažuje nad tím, jak Bůh sám propůjčuje svou moudrost a daruje ji lidem, aby se stala učitelkou všech. V závěru Moudrosti se dočteme převyprávění Exodu. K mnoha událostem podává autor knihy pro čtenáře svůj výklad.

Knihu Sirachovec také můžeme rozdělit na tři tématické celky. V první části vyzývá Sirachovec k hledání moudrosti a upozorňuje na obtíže s tím spojené. Najdeme tam také jeho modlitby a vyznání, jaké požehnání přináší bázeň před Bohem. V druhé části, podobně jako u úpředchozí knihy, chválí Sirachovec moudrosti a hovoří o ní v souvislostech se stvořením a Tórou. Ve třetí části se mj. dočteme, jak se moudrost projevovala v dějinách Izraele.

Premiéra: 22. 2. 2019, 20:15
Opakování: 22. 2. 2019, 20:15, 24. 2. 2019, 10:30, 25. 2. 2019, 22:00, 23. 11. 2020, 02:00

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group