Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 26. 10. 2020, 02:00
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Z archivu vzdělávacích cyklů
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Kniha Daniel
Část: 21. část (díl 21/25)

Podle vyprávění knihy Daniel, která popisuje život Izraele pod cizí nadvládou, můžeme usuzovat, že nejstarší části textu vznikly těsně po skončení exilu v Babylonu v 6. století př. Kr. Poukazuje na to i aramejština, kterou je napsaná stěžejní část knihy od 2. po 7. kapitolu. Nejmladší texty Daniela pocházejí z helénistické doby v 2.století př. Kr.

Kniha Daniel se výrazně zabývá teologií dějin.Střídání říší popisuje obrazně, např. v podobě roztříštěné sochy, která byla složená z mnoha materiálů. Chce tak ukázat, že napříč historickými událostmi a pády stojí za vším Hospodin, který dějiny vede. A vždy je vede tak, aby jeho lid vyšel z útlaku neporažený.

Premiéra: 25. 1. 2019, 20:15
Opakování: 25. 1. 2019, 20:15, 27. 1. 2019, 10:30, 28. 1. 2019, 22:00, 26. 10. 2020, 02:00

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.