Vzdělávací cyklus

Datum a čas vysílání: 19. 10. 2020, 02:00
Autor: Marek Chvátal
Interpret: doc. Petr Chalupa, Th.D., Marek Chvátal
Cyklus: Z archivu vzdělávacích cyklů
Název pořadu: Úvod do knih Starého zákona
Název části: Kniha Ezechiel
Část: 20. část (díl 20/25)

Ezechiel působil v Jeruzalémě jako kněz ještě před pádem Jeruzaléma. Byl tedy svědkem dobytí chrámu při invazi Babyloňanů. A nakonec byl i odveden do Babylonie, kde ho Bůh povolal jako proroka. Mezi vyhnanci prorokoval nejprve o tom, co vše zlého dělali jejich předci a oni sami proti Hospodinu. Pro tyto viny jsou nyní v zajetí.

Celá kniha má ale vyznít jinak. Jméno Ezechiel znamená v překladu z hebrejštiny: "Bůh pomohl". Vyvolený lid si má uvědomit, že Hospodin jim zůstává věrný. Přesto, že se jim nezdráhá vytýkat hříchy, pro které se dostali do vyhnanství. A skrze proroka vyzývá k pokání. Proto Ezechiel končí své prorokování slovy o naději a viděními obnoveného Jeruzaléma.

Premiéra: 18. 1. 2019, 20:15
Opakování: 18. 1. 2019, 20:15, 20. 1. 2019, 10:30, 21. 1. 2019, 22:00, 19. 10. 2020, 02:00
NyníHudební siesta
Skladba: Jihočeská suita op.64 - Kdysi - Pochod Táboritů; Autor: Novák Vítězslav; Dirigent: Vogel Jaroslav; Soubor: Státní filharmonie Brno
13:00Střípek poezie
13:05Hudební siesta - 2. část
13:30Písně
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Třikrát z Proglasu
14:20Sváteční pohádka

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.