Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 2. 8. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Petr Iljič Čajkovskij: Italské capriccio op. 45
  • Camille Saint-Saëns: Koncert pro klavír číslo 2, g moll, opus 22

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).