Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 9. 7. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr D-dur K. 412
  • František Antonín Rössler-Rosetti: Koncert G dur pro flétnu a orchestr
  • Luigi Boccherini: Symfonie F-dur op. 35 č. 4 (1782) G. 512. Symfonie Es-dur op. 35 č. 5 (1782) G. 513.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).