Komorní hudba

Datum a čas vysílání: 9. 7. 2020, 01:00
Cyklus: Komorní hudba
  • Dmitrij Šostakovič: Preludium a Fuga číslo 12 gis moll. Preludium a Fuga číslo 13 Fis dur. Preludium a Fuga číslo 14 es moll. Preludium a Fuga číslo 15 Des dur. Preludium a Fuga číslo 16 b moll. Rreludium a Fuga číslo 17 As dur. Preludium a Fuga číslo 18 f moll. Preludium a Fuga číslo 19 Es dur. Preludium a Fuga číslo 20 c moll.

Komorní hudba – zní na Proglasu denně v 1.00.