Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 2. 7. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Jan Václav Antonín Stamic: Orchestrální trio op. 1č.4 D dur.
  • Karel Stamic: Koncert č. 6 Es-dur pro klarinet a orchestr.
  • Karl Ditters von Dittersdorf: Symfonie č. 2 D-dur, Faethónův pád.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).