Hudební siesta – 2. část

Datum a čas vysílání: 6. 6. 2020, 12:45
Cyklus: Hudební siesta – 2. část
  • Jan Křtitel Krumpholz: Koncert op. 7 č. 5 B-dur pro harfu a orchesr (1778)
  • Vojtěch Matyáš Jírovec: Symfonie Es dur

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).