Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 6. 6. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Georg Philipp Telemann: Koncert a-moll pro zobcovou flétnu, violu da gamba a continuo
  • Johann Sebastian Bach: Braniborský koncert č. 6 B-dur BWV 1051

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).