Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 4. 6. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Joseph Haydn: Koncert pro lesní roh č. 2 D-dur.
  • František Xaver Dušek: Koncert pro klavír a orchestr D dur.
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento č. 2 B-dur.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).