Duchovní hudba

Datum a čas vysílání: 24. 5. 2020, 08:00
Cyklus: Duchovní hudba
  • Johann Stamitz: Missa solemnis in D pro sola sbor a orchestr
  • Jan Václav Antonín Stamic: "O salutaris hostia" pro soprán sbor a orchestr
  • Antonín Borový: Skladby z rukopisné sbírky ze Zlaté Koruny

Duchovní hudba – nabízí mše, moteta, žalmy, kantáty (pondělí – pátek v 18.35, úterý, čtvrtek a pátek 23.00, neděle 8.00) či varhanní hudbu (neděle 5.00 a v 10.00).