Hudební siesta – 2. část

Datum a čas vysílání: 23. 5. 2020, 13:10
Cyklus: Hudební siesta – 2. část
  • Johann Christian Bach: Koncert č. 5 C-dur pro harfu a smyčcové trio.
  • Josef Mysliveček: Sinfonia in C.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).