Duchovní slovo

Datum a čas vysílání: 23. 5. 2020, 06:50
Autor: Sv. Cyril Jeruzalémský
Interpret: Martin Holík
Cyklus: Duchovní slovo
Název pořadu: Z knihy Mystagógické katechese
Název části: K nově pokřtěným
Část: 1. část (díl 1/6)

Mystagógické katecheze sjou dílem sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa ze 4. století. Byly proneseny ve Velikonočním týdnu roku 348 a byly určeny těm, kdo o slavnosti Vzkříšení přijali křest, biřmování a eucharistii. Svatý Cyril v nich své posluchače uvádí do tajemství a smyslu nově přijatých svátostí. Odtud plyne i název katechezí: řecké slovo mystérion značí svátost, výraz agein znamená vést. Mystagógické katecheze jsou tedy ty, které uvádí do tajemství svátostí.

První část je převzatá z křestní katecheze a pojednává o zřeknutí se zlého a vyznání víry. Oba prvky známe i z dnešního obřadu křtu.


Duchovní slovo – výběr textů z Písma, spisů světců a dalších významných autorů (pondělí – pátek 6.20, sobota a neděle 6.50, večer denně, kromě středy, ve 23.50).

Premiéra: 25. 4. 2011, 06:20
Opakování: 25. 4. 2011, 06:20, 6. 4. 2015, 06:20, 14. 7. 2018, 06:50, 23. 5. 2020, 23:50