Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 30. 3. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Bedřich Smetana: Pochod k Shakespearovým slavnostem.
  • Hector Berlioz: Reverie et Caprice (Sen a rozmar) pro housle a orchestr.
  • Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie pro smyčce číslo 11 F dur.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).