Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 29. 3. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Johann Sebastian Bach: Koncert pro 2 housle a orchestr d-moll. Braniborský koncert č. 5 D-dur.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).