Varhanní hudba

Datum a čas vysílání: 29. 3. 2020, 10:00
Cyklus: Varhanní hudba
  • Johann Speth: Toccata.
  • Siegfried Hildebrand: Improvisation Media.
  • Charles-Marie Widor: Intermezzo ze 6. symfonie.
  • Louis Vierne: Allegro z první symfonie.

Duchovní hudba – nabízí mše, moteta, žalmy, kantáty (pondělí – pátek v 18.35, úterý, čtvrtek a pátek 23.00, neděle 8.00) či varhanní hudbu (neděle 5.00 a v 10.00).