Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 28. 3. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Mikuláš Kraft: Koncert číslo 3 pro violoncello a orchestr a moll, opus 5.

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).