Jak se vám líbí

Datum a čas vysílání: 28. 3. 2020, 03:00
Autor: Radka Rozkovcová
Interpret: Filip Beneš, Radka Rozkovcová
Cyklus: Z archivu hudebních pořadů
Název pořadu: Pěvecký sbor Dábrlíbap a Filip Beneš

Studentský pěvecký sbor Dábrlíbap z Prahy navazuje na tradici gymnaziálního sboru Divertimento. Pod vedením Filipa Beneše, který je studentem zvukové režie na AMU, píše vlastní sborové aranže populární hudby a několik let se zabývá sbormistrovskou činností, dosáhl sbor v roce 2016 několika úspěchů v celostátních soutěžích pěveckých sborů. Rozhovor s Filipem Benešem připravila Radka Rozkovcová.

Premiéra: 12. 1. 2017, 19:15
Opakování: 12. 1. 2017, 19:15, 29. 1. 2017, 03:00, 28. 3. 2020, 03:00