Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 27. 3. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Alexandr Konstantinovič Glazunov: Předehra číslo 1 na tři řecká témata opus 3
  • Sergej Prokofjev: Symfonie-koncert e moll pro violoncello a orchestr opus 125 (1952)

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).