Hudební siesta

Datum a čas vysílání: 26. 3. 2020, 12:05
Cyklus: Hudební siesta
  • Jan Křtitel Vaňhal: Koncert C dur pro varhany a komorní orchestr
  • Carl Philipp Emanuel Bach: Koncert pro violoncello a orchestr A-dur Wq. 172
  • Jiří Antonín Benda: Sinfonia číslo 8, D dur

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).